Zorgteam

peep-de-goede
Peep de Goede

De Intern Begeleider

  • organiseert, coördineert en bewaakt de leerlingenzorg binnen de school
  • kan leerlingen met speciale zorg observeren en begeleiden
  • kan gerichte onderzoeken afnemen en kan samen met de groepsleerkrachten een handelingsplan opstellen om leerlingen zo goed mogelijk te kunnen helpen
  • coacht en ondersteunt de groepsleerkrachten
  • heeft een leidinggevende en coördinerende rol
  • Tevens onderhoudt de IB’er contacten met collega’s van het speciaal onderwijs, de schoolbegeleidingsdienst, School Maatschappelijk Werk en externe organisaties zoals GGD, Zorg en Adviesteams, PCL, logopedisten, speltherapeuten, Altrecht enzovoort.

Remedial Teaching
Remedial Teaching betekent dat er extra zorg wordt geboden aan leerlingen die dit op grond van gegevens of observaties nodig hebben. Deze zorg wordt door de Remedial Teacher in overleg met de Intern Begeleider geboden.

Maaike Sterk
Hallo, ik ben Maaike Sterk

Ik ben de trotse mama van Niels en Sven. Daarnaast werk ik als vrijwillig RT’er op maandag- en donderdagochtend bij groep 1 t/m 4.

Ik ben leerkracht van beroep maar heb er bewust voor gekozen om er te zijn voor de jongens. Met kinderen werken is mijn passie. Daarom vind ik het ontzettend fijn dat ik het op deze manier kan combineren. Met veel plezier en voldoening werk ik met groepjes kinderen op het gebied van lezen, taal en rekenen. Ik probeer ze net dat stukje exta te geven, waardoor ze zich zekerder voelen en kunnen laten zien wat ze in zich hebben.