📚 Verrijken van woordenschat

Woordenschat

Wat u als ouder thuis mee geeft is enorm belangrijk en blijft gedurende de gehele schoolperiode van belang. Wist u bijvoorbeeld dat kinderen uit taalrijke milieus op 3-jarige leeftijd al 5x zoveel woorden kennen als kinderen uit taalarme milieus?

Dit betekent overigens niet dat je dit verschil niet kunt inlopen. Afhankelijk van je eigen talent en het plezier in lezen kun je een inhaalslag maken. Daarnaast ondersteunen we leerlingen op school en kan er gebruik gemaakt worden van bijvoorbeeld taal buddy’s van de Voorleesexpress. En zoals Jelle Jolles zo mooi zegt: “Een traag groeiende boom kan de hoogste worden”. Wel maakt een taalrijke omgeving het voor de leerlingen makkelijker een goede woordenschat op te bouwen.

Wat bieden wij ...

… als school in het verrijken van de woordenschat

Leerlingen leren gemiddeld 300 tot 600 woorden per jaar door directe instructie. Dit houdt in dat we specifieke woorden behandelen, het woordbewustzijn ontwikkelen en strategieën aanbieden voor het leren van onbekende woorden. Nog interessanter is dat leerlingen daarnaast nog eens 3000 tot 3500 woorden per jaar leren. Dit gebeurt door het bieden van een taalrijke omgeving, door veel zelf te lezen over diverse onderwerpen en door voor te lezen.

Wat kunt u als ouder bijdragen?

Graag willen we u als ouder aanmoedigen om met jonge leerlingen prentenboeken te bekijken. Er zijn waanzinnig leuke prentenboeken die de nieuwsgierigheid prikkelen zoals: “Waar is de Taart”, “Leve de Lente” en uiteraard het Nationale Voorleesboekenweekboek “Ssst, de tijger slaapt”. Door deze prentenboeken samen met je kind door te nemen komen automatisch veel woorden aan bod.

Ook willen we u voor de oudere leerlingen aanmoedigen om voor te blijven lezen. Door het voorlezen creeër je een moment van rust met elkaar en help je daarnaast mee aan de verrijking van de woordenschat en het begrijpend lezen. Win-win.

Klik voor grotere afbeelding