Zorgteam

De Intern Begeleider

  • organiseert, coördineert en bewaakt de leerlingenzorg binnen de school
  • kan leerlingen met speciale zorg observeren en begeleiden
  • kan gerichte onderzoeken afnemen en kan samen met de groepsleerkrachten een handelingsplan opstellen om leerlingen zo goed mogelijk te kunnen helpen
  • coacht en ondersteunt de groepsleerkrachten
  • heeft een leidinggevende en coördinerende rol
  • Tevens onderhoudt de IB’er contacten met collega’s van het speciaal onderwijs, de schoolbegeleidingsdienst, School Maatschappelijk Werk en externe organisaties zoals GGD, Zorg en Adviesteams, PCL, logopedisten, speltherapeuten, Altrecht enzovoort.

Remedial Teaching
Remedial Teaching betekent dat er extra zorg wordt geboden aan leerlingen die dit op grond van gegevens of observaties nodig hebben. Deze zorg wordt door de Remedial Teacher in overleg met de Intern Begeleider geboden.

Mijn naam is Paula van der Tol.

Sinds augustus 2000 ben ik werkzaam op de Lucas Galecop.

Op dit moment ben ik werkzaam in groep 5 op de woensdag, donderdag en vrijdag.

Naast het volgen van verschillende cursussen op het gebied van gedrag heb ik in juni 2018 de opleiding als gedragsspecialist afgerond.

Om die reden heb ik naast mijn lesgevende taken ook andere taken op mij genomen, zoals: het schrijven van beleidsstukken (o.a. gedragsprotocol), coördineren van De Vreedzame School (in samenwerking met de werkgroep Gedrag), het trainen en coachen van de mediatoren (in samenwerking met mijn collega Chantal), het begeleiden van nieuwe collega’s binnen De Vreedzame School, leerlingen observeren en nog vele andere taken.

Voor mij is het belangrijk dat alle leerlingen, ouders en leerkrachten zich gehoord en gezien voelen. Een goede samenwerking met collega’s en ouders is dan ook van belang waarbij voor mij het kind centraal staat.

Samen zijn wij een Vreedzame School!