Vindplaats Wetenschap en Techniek

Lucas Galecop is “Vindplaats” voor Wetenschap & Techniek!

Trots!

Dit houdt in dat andere scholen van onze school kunnen leren hoe er samengewerkt kan worden op dit terrein.

Lucas Galecop krijgt subsidie voor verdere professionalisering van het team en het aanschaffen van materialen. In maart en april staan trainingen na schooltijd voor het team gepland om hen verder te ontwikkelen op het gebied van ontwerpend en onderzoekend leren. Zo bouwen we met zijn allen verder aan dit curriculum.

Zie de website van het Kenniscentrum Talentontwikkeling UU voor meer informatie.