Oudervereniging

De Oudervereniging van Lucas Galecop organiseert elk schooljaar in samenwerking met het team diverse activiteiten op of buiten de school. Daarnaast levert de oudervereniging (middels de ouderbijdrage) een financiële bijdrage aan verschillende leuke, gezellige en leerzame activiteiten en projecten voor de leerlingen.

Het bestuur van de OV wordt gekozen door de leden van de vereniging, dus door de ouder(s)/verzorger(s) op de ALV. Een en ander is geregeld in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging. De OV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in het verenigingsregister en er is een bestuurlijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Aan welke activiteiten werkt de OV o.a. mee?

• Kinderboekenweek
• Sinterklaasviering (pyjamazingen, rommelochtend, pepernotenbakken en de viering op 5 december)
• Kerstviering
• Carnaval
• Palmpasenoptocht
• Verkeer: Praktisch verkeersexamen, Dode hoekproject, van 8 naar 1
• Koningsspelen
• Paasviering
• Sponsorloop
• Schoolreisje en kamp groep 8
• Het versieren van de school in verschillende thema’s
• Lief en Leed; aandacht voor de leerling na bv. een ziekenhuisopname

Bij veel van deze activiteiten is er een drankje en wat lekkers voor de leerling, er zijn cadeautjes voor de onderbouw op 5 december en denk eens aan het schoolreisje! Dit alles is niet mogelijk zonder uw ouderbijdrage!

Als ouder/verzorger voel je, je betrokken bij de school van je kind en als lid van de oudervereniging heb je de kans om mee te denken, mee te beslissen en mee te organiseren!

De OV vergadert elke maand en de vergaderingen vinden plaats op school. De data vindt u in de jaarkalender dus heeft u interesse neem contact met ons op via ov@lucas-galecop.nl.

De Lucas Galecop School maken we Samen!