Wat kenmerkt onze school

 • Kwalitatief goed onderwijs
 • Een uitgebreid onderwijsaanbod, met aandacht voor de veranderende maatschappij. Daarom bieden wij naast het reguliere aanbod ook Engels voor de groepen 1 t/m 8, Burgerschap (Vreedzame School), 21st eeuwse vaardigheden Wetenschap & Techniek (diverse projecten gedurende het schooljaar in samenwerking met het Wetenschapsknooppunt, Universiteit Utrecht en het ROC), Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid bevordering met behulp van onze Leerpleinen en Levensbeschouwing.
 • Een rustige ontspannen sfeer
 • Buitenschoolse opvang in huis (groepen 1 t/m 4 en de groepen 5 t/m 8 hebben ieder een eigen ruimte)
 • Fruit- en groente stimuleringsbeleid: we voeren een actief fruit- en groente beleid, wat letterlijk vruchten afwerpt. Verder zijn we ons moestuin project in samenwerking met ouders en leerlingen aan het uitbouwen.

Voor kinderen die meer aan kunnen bieden wij:

 • vanaf groep 1 t/m 8 aangepast aanbod
 • vanaf groep 5, Spaans, Heemkunde en Filosofie
 • daarnaast kan er, tegen een vergoeding, gekozen worden om deel te nemen aan het thematische aanbod van De Evenaar (zg. Plusklas). Dit aanbod wordt verzorgd op de locatie van onze school.

Voor kinderen die meer zorg nodig hebben bieden wij:

 • vanaf groep 1 t/m 8 aangepast aanbod
 • begeleiding voor leerkracht en ouders door zeer ervaren Intern Begeleiders waarvan één Intern Begeleider haar aandachtsgebied heeft op de Cognitieve Ontwikkeling en de andere Intern Begeleider de Sociaal Emotionele Ontwikkeling
 • goede samenwerking tussen diverse partijen, zoals logopedie, schoolmaatschappelijk werk.

Uitgebreide informatie