Onze visie

Visie, Missie, Kernwaarden, Plannen

Wij zien het als onze taak om de talenten van uw kind te helpen ontwikkelen, kennis bij te brengen en voor te bereiden op het (latere) functioneren in de samenleving. Wij bevorderen het actief burgerschap en de sociale integratie. Samen met u ondersteunen we het proces van persoonsvorming van onze leerlingen.

De belangrijkste kernwaarden die op Lucas Galecop van toepassing zijn:

  • Plezier in Leren
  • Met vertrouwen in kinderen, ouders/verzorgers, collega’s
  • Met bewogenheid
  • Vakmanschap
  • Verbinding

Meer informatie