Kerndoel Engels

Hoe hebben wij ons onderwijs Engels ingericht?

We hebben gemerkt dat leerlingen al veel in aanraking komen met Engels in de thuisomgeving. Om thuis en school goed in elkaar over te laten lopen en met elkaar te versterken hebben we gekozen om een speelse methode Engels op muziek aan te bieden vanaf groep 1. In deze methode kan gedifferentieerd worden voor leerlingen die meer aankunnen.

Groepen 1 t/m 8 volgen de methode Groove.me (Engels op muziek)

Alle niveaus van Groove.me dekken de kerndoelen voor Engels in het basisonderwijs, en sluiten aan op de tussendoelen die zijn opgesteld door het SLO. Ook volgt de methode de adviezen en koppelingsonderzoeken op als het gaat om de aansluiting met het Europees Referentiekader. Na afronding van de lessen in groep 7/8 hebben de kinderen alle woorden uit de EIBO-lijst (Engels in het basisonderwijs) gehad en zijn alle kerndoelen verwerkt.

Alle vaardigheden komen aan bod. Naast zingen en luisteren komen bij iedere les de vaardigheden lezen, spreken en schrijven aan bod. Groove.me dekt daarmee alle kerndoelen.

Educatieve verantwoording (Bron: Groove.me)

Toegevoegde waarde van het gebruik van liedjes bij het leren van Engels.

In het wetenschappelijk artikel Using English songs: an enjoyable and effective approach to ELT van Chunxuan Shen komt de toegevoegde waarde van het gebruik van liedjes bij het leren van Engels naar voren. Hij benadrukt de authenticiteit van de liedjes, de kracht van ritmes om een taal te leren en het versterken van het zelfvertrouwen om te spreken.

Emotie als motor van de herinnering

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat kinderen informatie beter opslaan wanneer er emotie optreedt in het leerproces. Jelle Jolles, hoogleraar Hersenen, Gedrag en Educatie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en directeur van LEARN, Centrum Brein & Leren noemt dit proces de motoren van de herinnering.