Wijzigingen in uw contactgegevens?

In het leerlingvolgsysteem staan o.a. uw telefoonnummers. Belangrijke gegevens voor het geval de school u snel moet kunnen bereiken of snel moet kunnen handelen. Ook staan er uw adresgegevens in vermeld.
Belangrijk: wilt u, voor het doorgeven van wijzigingen, s.v.p. geen gebruik maken van de optie in het scherm van het Ouderportaal omdat dit voor onnodig extra administratief werk zorgt. Dank u wel.

Heeft u wijzigingen in uw contactgegevens?
Geef deze dan via DIT FORMULIER door. U ontvangt na het doorgeven direct een bevestigingsmail met de opgegeven wijzigingen.