De kinderen Veilig op Weg

Dode hoek project en Van 8 naar 1

Maandag 23 april is het weer zover, dan komt de grote vrachtwagen van Suez voorrijden met aan boord twee verkeersdeskundigen die alles weten van de “dode hoek”.

Ieder jaar organiseren de verkeersouders, in nauwe samenwerking met Veilig Op Weg (VOW), Suez en de leerkrachten van groep 8, dat leerlingen wegwijs worden gemaakt in de mogelijke gevaren van de
“dode hoek”. Een belangrijk traject, zeker nu de leerlingen verder de wijde wereld ingaan wanneer ze na de zomervakantie naar de middelbare school gaan.

Na een uitleg en digitale instructie in de klas door de heren van Suez (die werken in opdracht van VOW) gaan de leerlingen met hen “de straat op” om in de praktijk te bekijken hoe dat nu precies zit met die
“dode hoek”. In en om de vrachtwagen worden de leerlingen op cruciale punten neergezet en kunnen ze zelf in de cabine ervaren hoe het is om als chauffeur achter het stuur te zitten. Beide kanten van de “dode hoek” worden bekeken; zowel vanuit het oogpunt van de leerling als dat van de chauffeur.
Wij hopen natuurlijk dat de leerlingen van deze praktijkles iets opsteken, er naar handelen en zich bewust zijn van de mogelijke gevaren in het verkeer. Daarnaast is het uiteraard altijd goed om ook thuis hierover een gesprek te hebben.

Een tweede verkeersproject dat de leerlingen in groep 8 zullen volgen, is het project “Van 8 naar 1”.
Dit is een project waarbij de leerlingen groepsgewijs op onderzoek uitgaan om zo veilig mogelijk van huis naar de middelbare school te fietsen. Ze zullen de route ook daadwerkelijk gaan fietsen. Dit gebeurt onder begeleiding van ouders. Hierover zullen wij u later meer informeren.

Wanneer er vragen zijn, loop dan gerust even langs bij de leerkracht of schiet één van ons aan wanneer u ons ziet op het schoolplein.

Lex van ‘t Veldt en Charl de Jong,
verkeersouders Lucas Galecop

.