? Cultuureducatie met Kwaliteit

Lucas Galecop gaat dit jaar haar creatieve circuit uitbreiden naar groep 1 t/m 8.

Verder gaan wij samen met Theater de Kom onze doorlopende leerlijnen voor Kunst en Cultuur verdiepen en aanvullen waar nodig.

Iris de Vette gaat muziekles voor groep 1 t/m 4 in dit circuit aanbieden en voor groep 5 t/m 8 blokfluitles. Een mooie verrijking in ons aanbod voor de leerlingen!


Meer informatie over Cultuureducatie met Kwaliteit
Alle (!) 25 scholen van Trinamiek nemen in de periode 2017-2020 deel aan het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK).
De Rijksoverheid wil dat cultuureducatie een vast onderdeel wordt van het lesprogramma. Het Rijk stelt hier, samen met andere overheden, geld voor beschikbaar. De beweegreden voor deelname aan het CmK programma door de scholen van Trinamiek is, dat het programma naadloos aansluit bij de kernthema’s van Trinamiek: Boeiend onderwijs – Pedagogisch tact – Samen.

Bij ‘Boeiend Onderwijs’ gaat het onder andere om het ontwikkelen van talenten van kinderen. Bij ‘Pedagogisch tact’ draait het om een goede relatie tussen de leerkracht en leerling. Die relatie biedt de basis voor het ontwikkelen van talenten. Ook het thema ‘Samen’ komt terug in heel veel kunst- en cultuurlessen: samen dansen, muziek maken, acteren, maar ook samenwerken en van en met elkaar leren. Daarmee is geven van cultuuronderwijs een mooie manier om te werken aan de doelen die Trinamiek zich heeft gesteld.

Het unieke aan dit traject is dat alle Trinamiek Scholen deelnemen! Dit biedt kansen voor het ontwikkelen van een gezamenlijke visie op cultuureducatie, voor gezamenlijke trainingen, workshops en opleidingen via de Trinamiek Academie. En voor het opzetten van en vormgegeven aan professionele leergemeenschappen, waarbinnen de medewerkers van Trinamiek van en met elkaar leren en elkaar kunnen inspireren.
De samenwerkingspartners ‘Kunst Centraal’, ‘Landschap Erfgoed Utrecht’ en ‘De Kom Nieuwegein’ kunnen door de omvang van de stichting specifiek rekening houden met de wensen van de scholen van Trinamiek. Daarmee wordt dit een uniek specifiek Trinamiek traject waar ook landelijke gezien met belangstelling naar wordt gekeken.