Buitenschoolse opvang

Beste ouders/verzorgers, oma’s en opa’s…en iedereen die wij mogen verwelkomen!   

Wij zijn BSO de Egel en zijn gevestigd in de Lucas Galecop school. 

Van maandag t/m vrijdag zijn wij geopend en maken er elke dag met de kinderen weer een gezellig feestje van. Naast activiteiten die vaak zijn vormgegeven door een thema, is er natuurlijk ook plaats om gezellig met elkaar samen te zijn, spelletjes te spelen of elkaar te ontmoeten tijdens het  buiten spelen.

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen zich kunnen ontplooien in een warme, veilige en stimulerende omgeving. Wij gaan uit van de behoefte van het kind. Daarbij kijken wij vooral naar de mogelijkheden van het kind. Dit betekent dat wij op een positieve en uitnodigende manier met kinderen omgaan. Wij bewaken de kwaliteit van onze opvang en proberen voortdurend deze kwaliteit te verbeteren. Wij staan open voor op- en aanmerkingen van ouders. Het welzijn van de kinderen is voor ons heel belangrijk.

Ook werken wij intensief samen met het lerarenteam van de Lucasschool. Maar bovenal vergroten wij onze deskundigheid door te blijven kijken naar ieder kind dat aan onze zorg is toevertrouwd.

Openingstijden

Ma,di,do…van 14.00-18.30

Woensdag 12.30-18.30

Vrijdag van 12.15-18.30

Tijdens vakanties en studiedagen van 7.30-18.30

Alle officiële feestdagen zijn wij gesloten.

Buitenschoolse opvang de Egel heeft binnen de muren van de Lucas Galecop de beschikking over meerdere lokalen: De 7+ groep bevindt zich in gebouw ‘A’ en de 7- groep bevindt zich in gebouw ‘B’ van de school.

In de diverse BSO-ruimtes zijn hoeken gecreëerd waar kinderen zich alleen of met andere kinderen terug kunnen trekken en waar ze ‘uit het zicht’ kunnen spelen. Deze hoeken dragen bij aan het gevoel van veiligheid van kinderen (beschutting). Tevens geven wij ze de gelegenheid om zelfstandig te ontdekken en te spelen.

Kom gerust een keer langs om een kijkje te nemen of bel: 030-6302761.