Aanmelden nieuwe leerling

Vanaf het moment dat uw kind twee jaar wordt, kunt u hem of haar aanmelden.

U kunt via de administratie een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. Dit kan via email info@lucas-galecop.nl of telefonisch 030 – 6037749. Tijdens dit kennismakingsgesprek krijgt u informatie over de school en een rondleiding, terwijl er gewerkt wordt. Als uw kind voor het eerst naar school gaat, kunnen ouders nog veel vragen hebben. Uiteraard kunt u deze vragen tijdens het gesprek stellen.

Start jongste kleuters
Op Lucas-Galecop werken we met heterogene kleutergroepen: de kinderen van groep 1 en groep 2 zitten samen in een klas. Leren van en met elkaar vinden we belangrijk, bovendien sluiten we zo beter aan bij de verschillende niveaus van de kinderen.

Voordat uw kind 4 jaar wordt mag hij/zij een aantal dagdelen (5 tot 10) komen wennen in de groep waarin hij/zij geplaatst is. U ontvangt ongeveer 2 maanden voorafgaand aan de 4e verjaardag een uitnodiging van de leerkracht om samen met uw kind kennis te komen maken. U kunt dan in overleg met de leerkracht de wenmomenten plannen.

Afhankelijk van wanneer de zomervakantie valt, zijn er in de maand voorafgaand aan de start van deze vakantie geen wendagen. De kinderen die in deze periode jarig zijn beginnen direct na de zomervakantie, evenals de kinderen die tijdens de zomervakantie 4 jaar worden. Zij worden echter wel met hun ouders op de kennismakingsmiddag en alleen op het kennismakingsuurtje in de nieuwe groep uitgenodigd. 

Procedure aanmelden nieuwe leerling
Wanneer u besluit uw kind(eren) op onze school aan te melden, dient u een digitaal aanmeldingsformulier via DEZE LINK  in te vullen.

Na insturen van het aanmeldformulier ontvangt u een bevestiging in de mail. De leerling is dan aangemeld, maar nog niet ingeschreven. Inschrijving / plaatsing in een groep is afhankelijk van de nog beschikbare plaatsen in de betreffende groep. Belangrijk is hierbij de groepsgrootte vanwege de onderwijskundige en organisatorische aspecten. Ook is het aantal zorgleerlingen in de betreffende groep van belang. Zie hiervoor ook hoofdstuk Groepsgrootte en leerlingenverdeling in de Schoolgids.

Broertjes en zusjes van al op school ingeschreven leerlingen worden bij voorrang geplaatst, wanneer er geen beletsel is van onderwijskundige of organisatorische aard. Broertjes en zusjes dienen daarom tussen hun tweede en derde levensjaar aangemeld te worden.

Als bewijs van inschrijving ontvangt u een schriftelijke melding uiterlijk in de maand Mei voorafgaand aan het betreffende schooljaar. Natuurlijk ontvangt u na inschrijving een bevestiging van ontvangst.

Ook kinderen die van een andere school komen, kunnen worden aangemeld. Pas nadat informatie en het uitschrijfbericht van de vorige school is ontvangen, melden wij de ouder(s)/verzorger(s) of hun kind wordt ingeschreven