Even voorstellen….

Anneke TanFilosofie les – Mijn naam is Anneke Tan. In januari 2014 ben ik gestart met het geven van filosofie-lessen, toen bleek dat daar behoefte aan was. Hierbij moet je niet denken aan zware filosofische kost. Er komt steeds meer belangstelling voor kinderfilosofie. Filosoferen met kinderen is een activiteit met kinderen in plaats van een les voor kinderen. We praten op een gestructureerde manier over allerlei thema’s die dicht bij de belevingswereld van kinderen liggen, zoals: wie ben ik, zijn alle mensen hetzelfde, wat is vriendschap, wat zijn gedachten, wat is wijsheid? Ook over grote thema’s kunnen kinderen verrassend goed nadenken en er een eigen mening over hebben. Wat is dat eigenlijk, een mening? Ik was een aantal jaren schoolmaatschappelijk werker, maar ben ook theoloog en houd me nu meer bezig met de dialoog tussen de verschillende godsdiensten en culturen.

Zinvol tekenen Mijn naam is Heleen Zaanen en in mei 2018 ben ik met een aantal kinderen op de Lucas Galecop gestart met Zinvol Tekenen.

Creatieve tekenspellen, die fijn zijn om te doen en waarmee je als je dat wilt bijna ongemerkt ook nog een heleboel vaardigheden kunt oefenen. De kinderen die ik begeleid noemen mij ‘de tekenjuf’. Tekentaal is universeel en voor kinderen bijna vanzelfsprekend. Je hoeft niet bang te zijn dat je het niet kunt, want iedereen kan ‘spelen’ met lijnen en kleuren. Je kunt geen fouten maken.

Ieder kind kan zijn eigen weg gaan en mag zijn eigen oplossingen vinden. Je kunt wat er op papier komt niet echt van te voren bedenken, je kunt je wel laten verrassen. Tekenspel is een fijne manier om via potlood en papier met een kind in gesprek te gaan en een kind positief te stimuleren en aandacht te geven. Een individueel rustmomentje waarbij je werkt met de sterktes van een kind. Omdat het spel zich niet aan vakjes houdt, raak je spelenderwijs ook andere gebieden, zoals doorzetten, geduld hebben, zorgvuldigheid, creatief denken, begrip, systematisch werken, plannen, het scheppen van overzicht etc. Via de tekening ontstaat contact. Maar altijd vanuit ontspanning. Als je wilt kun je tekenspel in zetten voor de emotionele, sociale en cognitieve ontwikkeling. Het gaat hierbij altijd om het tekenproces, de tekening die ontstaat is de bonus, de verrassing die al doende ontstaat.

Voordat ik met Zinvol Tekenen aan het werk ben gegaan heb ik ruim tien jaar op diverse scholen voor de klas gestaan en ook Remedical Teaching gegeven. Daarna ben ik werkzaam geweest bij bedrijven en in de bibliotheek. Sinds 1998 ben ik mij, naast sport, ook steeds meer gaan ontwikkelen op het creatieve vlak. Zowel voor mijzelf (www.Heleen.art) als voor gebruik in het onderwijs. Naast mijn ochtend als vrijwilligster op de Lucas Galecopschool, werk ik nog een dagdeel per week als vrijwilligster in het Prinses Maxima Centrum in Utrecht als gastvrouw/aktiviteitenbegeleidster/ kunstklasjuf en doe ik administratie in het bedrijf van mijn man.

RT en ScarabeeMijn naam is Maaike Sterk. Ik heb een aantal jaren vrijwillig RT gegeven op de Lucas en doe dat nog steeds op de donderdagochtend. In 2018 ben ik daarnaast begonnen als leerkracht van de Scarabee groep.

Op de dinsdag ochtend komen de kinderen, die wat extra uitdaging nodig hebben, in groepjes bij mij. Ik help ze bij het leren denken (analytisch, praktisch en creatief) en de denkgewoonten. Het leren leren, met behulp van zelfreflectie, onderzoekend leren en de executieve vaardigheden.
En het leren leven door inzet te prijzen en de leerlingen bewust te maken van hun eigen mindset.
Aan het eind van de les krijgen ze een klasopdracht mee. Hier mogen ze in de klas aan werken als ze klaar zijn met hun werk. Deze nemen ze dan de volgende Scarabee les weer mee en bespreken we hoe het gegaan is.

Ik ervaar dat zowel kinderen als ik het plezierig vinden om op deze manier te werken.