Kunstzinnige oriëntatie

Zoals eerder aangegeven zijn we een driejarige samenwerking aangegaan met Kunst Centraal en Theater De Kom om het aanbod Kunstzinnige oriëntatie op Lucas Galecop verder te verdiepen. Creativiteit wordt een steeds belangrijker onderdeel van de basisscholing door de veranderingen in de maatschappij.

Op dit moment is er door middel van het creacuit gerichte aandacht voor de creatieve vaardigheden van onze leerlingen. In kleine groepjes worden verschillende creatieve onderdelen aangeboden.

Tijdens de teambespreking samen met Kunst Centraal hebben we geconstateerd dat de leerlingen veel plezier hebben in het creatieve circuit, er veel diversiteit is in het aanbod en dat het werken in kleine groepen meer mogelijk maakt. Aanvullend hebben we geconstateerd dat we meer de verdieping in willen met de leerlingen, tijd willen nemen om te reflecteren op het creatieve proces en meer de creatieve uitingen willen verbinden aan de leerdoelen van het schooljaar.

Dit vraagt om een andere organisatievorm, waarbij we de kleine groepen behouden, maar meer de verbinding aangaan met de leerdoelen per groep. We gaan dit de komende tijd verder uitwerken en voorbereiden en komen daar bij u op terug. Uw hulp om de kleine groepen mogelijk te maken in de nieuwe organisatie vorm blijft daarbij hard nodig.