👓 Een terugblik van de OV

De OuderVereniging van Lucas Galecop
Nam ook het afgelopen schooljaar weer veel klussen op
We ondersteunden het Team bij heel veel taken
En probeerden van elke activiteit iets leuks te maken

We deden de organisatie en boodschappen voor het Carnaval
En voor Sint, Pasen, Kerst en het kleuterfeest was dat ook het geval
De Koningsspelen en de Sponsorloop stonden ook op ons lijstje
Evenals het schoolreisje

Het verkeersexamen en het “dode hoekproject”
Werd mede door de OV op poten gezet
Zieke kinderen worden bezocht
Of er wordt een kaartje gekocht

De jubilerende juf Marianne werd in de bloemetjes gezet
En er werden ook heel wat kopjes koffie en thee gezet
Het versieren van de school was voor ons ook geen bezwaar
In verschillende thema’s gedurende het hele jaar

Wil je eens meehelpen of heb je een idee
Kom dan naar de maandelijkse vergadering van de OV
Wil je, je input schriftelijk delen
Dan kun je ons op ov@lucas-galecop.nl mailen