Carnaval bij Villa Poldercop

Vrijdag 9 februari was het feest in Villa Poldercop van basisschool Lucas Galecop. Deze vrolijke dag werd geopend op het schoolplein waar dweilorkest “De Batenbouwers” de kinderen in echte carnavalsstemming bracht. Nadat de kinderen waren warm gelopen, startte de optocht door de wijk Galecop. Onder aanvoering van de Batenbouwers, prinses Daphne en haar gevolg trok de bonte stoet vrolijk uitgedoste kinderen door de wijk Galecop. Er waren veel buurtbewoners op de optocht afgekomen en zij stonden langs de route om onze “Poldercoppers” aan te moedigen. Weer aangekomen op school werd het feest voortgezet in de school met allerlei spelletjes, samen gezellig pannenkoeken eten en een mega polonaise met weer heel veel carnavalstalent!