⛪ Kerstviering 2017 ?

Dit jaar beleefden de leerlingen van Lucas Galecop wel een heel bijzondere kerstviering in de Nicolaaskerk in Nieuwegein.

Elke groep bracht op eigen wijze de kerstgedachte in beeld door middel van een dansje, een liedje of een toneelstukje. Veel kinderen waren een beetje zenuwachtig maar groot en klein pakte vol overtuiging de microfoon en liet horen waar ze zo lang op geoefend hadden.

Ook werd er stil gestaan bij het vertrek van juf Monique; zij mocht een warm applaus in ontvangst nemen.

Dat deze kerstviering in de kerk was, gaf een extra dimensie en zorgde zo voor het ultieme kerstgevoel bij de kinderen en de ouders. Na de viering werden de kinderen door een haag van fakkels naar een levende kerststal geleid waar Jozef en Maria vol trots hun pas geboren zoon lieten zien.

Ook de juffen en meester zijn trots op hun leerlingen en wensen iedereen fijne feestdagen en een gelukkig, gezond en leerzaam 2018.
We gaan er samen weer een mooi jaar van maken!